ÜGYFÉLSZOLGÁLATI JOGI NYILATKOZAT

Kérjük, hogy az alábbi feltételeket figyelmesen olvassa el, a Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága (PM GFP HÁT) ügyfélszolgálatának igénybevételével az itt megadott feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Alapértékeink közé tartozik az ügyfélközpontúság. Minden ügyfélmegkeresést a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletnek megfelelően, megoldás-orientáltan, 7 napos válaszadási határidővel kezelünk. Amennyiben az ügy komplexitása miatt hosszabb kezelést igényel, akkor arról Tisztelt Ügyfeleinket telefonon vagy e-mailen tájékoztatjuk.

Az PM GFP HÁT Ügyfélszolgálata tevékenységével segítséget nyújt az általa kezelt pályázatokkal kapcsolatos kérdések megválaszolásában, a pályázat benyújtásával összefüggő gyakorlati tennivalók pontosításában. Az ügyfélszolgálat megkeresése történhet telefonon, személyesen és e-mailen.

Az PM GFP HÁT Ügyfélszolgálatán keresztül nyújtott információk mindenkor (személyes, telefonos, írásos formában) kizárólag az Ügyfelek tájékoztatását szolgálják. A Pénzügyminisztérium ugyanakkor kizárja felelősségét az Ügyfélszolgálaton keresztül nyújtott tájékoztatás esetleges hiányosságai vagy pontatlanságai miatt. Az Ügyfélszolgálaton keresztül nyújtott valamennyi tájékoztatás, információ, adat felhasználása kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet. Így az PM GFP HÁT Ügyfélszolgálata által nyújtott tájékoztatás semmilyen körülmények között nem minősül állásfoglalásnak, hivatalos véleménynek vagy tanácsadásnak, azokra jogot vagy kötelezettséget alapítani nem lehet, az adott tájékoztatás továbbá nem kötelezi a támogatásért felelős intézményrendszer egyes szereplőit sem, az az egyes pályázatokkal, támogatási jogviszonyokkal kapcsolatban közzétett, vagy a támogatási jogviszony során keletkezett írásbeli dokumentumokat nem módosítja, azaz a tájékoztatás nem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy ajánlat elfogadásának sem.