PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK

Széchenyi 2020

  A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás állt Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét éves periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a most induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább.
https://www.palyazat.gov.hu


 

11 tematikus célkitűzés:

 1. a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése;
 2. az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása;
 3. a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, illetve (az ETHA esetében) a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése;
 4. az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban;
 5. az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása;
 6. a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása;
 7. a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban;
 8. a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása;
 9. a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem;
 10. az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében;
 11. a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás.

Operatív Programok 2014-2020:

 • Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP)
 • Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
 • Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)
 • Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
 • Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)
 • Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
 • Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program (VEKOP)
 • Vidékfejlesztési Program (VP)
 • Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)
 • Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)

Új Széchenyi Terv

2011-2013 között közel 2000 milliárd forint uniós forrás állt Magyarország rendelkezésére, amelynek köszönhetően megerősödött a gazdaság, növekedett a foglalkoztatás. Az akciótervekben található pályázatok és kiemelt projektek igazodtak az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) hét kitörési pontjához, amelyek biztosították a foglalkoztatás bővítését, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtését, és hazánk versenyképességének javítását.

 

Kitörési pontok:

 1. egészségipar
 2. zöldgazdaság-fejlesztés
 3. otthonteremtés
 4. vállalkozásfejlesztés
 5. közlekedésfejlesztés
 6. tudomány-innováció
 7. foglalkoztatás

Mindannyiunk által elérni kívánt cél Magyarország hosszú távú fejlődésének elősegítése, hozzájárulás a tartós növekedés megkezdéséhez és fenntartásához.

Kapcsolódó dokumentumtárak

Kapcsolódó oldalak