KAPCSOLATTARTÓ VÁLTOZÁS BEJELENTÉS

Ha a Kedvezményezettnek a támogatási kérelemben vagy a Szerződésben rögzített, vagy bármely, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján szolgáltatott adataiban változás következik be, vagy a projekt műszaki-szakmai tartalma, helyszíne, költségvetése, ütemezése, vagy a támogatás egyéb feltételei változnak, a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles azt bejelenteni a Támogatónak. GINOP-os pályázatok esetében az elektronikus felületen (EPTK).
GOP-os pályázatot érintően faxon, elektronikus úton vagy postai úton küldje vissza a számunkra az ehhez kapcsolódó formanyomtatványt.

Kapcsolattartó változást bejelentő nyilatkozat letöltése

Kérjük, hogy a szerződéses adatokban történt egyéb változásokat, a nyomtatványok, segédletek, alatt található adatváltozás bejelentő adatlapon jelentse be!

Kérjük, hogy bármilyen kérdés esetén továbbra is forduljon bizalommal Ügyfélszolgálatunk képzett munkatársaihoz!